Stöd vår verksamhet

Tillståndsinnehavare

Luthersk Inremission rf

Penninginsamlingstillstånd beviljat av

Polisstyrelsen Lotteriförvaltning

Tillståndsnummer

RA/2020/574

Beviljad startdag

18.5.2020

Penninginsamlingskonto

FI84 5567 4120 0315 76, OKOYFIHH

Referensnummer för gåvor: 1025

Sökandes verksamhetssyfte

Föreningens ändamål att verka för väckelse och göra evangeliet känt.
För förverkligandet av sina syften bedrivar föreningen andlig och diakonal
verksamhet vid Luthersk Inremissions rf:s kursgård-rekreationscenter i Larsmo
(lnremissionshemmet). Föreningen bedrivar också evangelisationsarbete genom att
anordna bönemöten, mötesserier och andra andliga sammankomster vid
Inremissionshemmet och närregionen.
Föreningen skapar en god mötesplats med god service i en vilsam och helande miljö
med andliga förtecken för alla människor, men särskilt för de som ställts för
utmaningar i livets olika skeden, socialt och ekonomiskt.

Användningsändamål för de insamlade medlen

De insamlade medlen används för föreningens verksamhet som omfattar samlingar
kring ordet och bönen och lovsång, veckomässor, bibel- och bönedagar, öppen
bibelskola, personliga möten, lärjungagrupper, olika gemenskapsmåltider samt
retreater och läger i samarbete med olika församlingar och föreningar i kristen
verksamhet. Medlen används till att täcka personalkostnader och driftkostnader för
upprätthållandet av utrymmen vid Inremissionshemmet i Larsmo för att förverkliga
denna diakonala verksamhet.