Blogg

Fridfull jul och välsignat nytt år!

23.12.2020 H.S

Bilden här nere är en målning från en grotta vid herdarnas äng utanför Betlehem. ”Ära vara Gud i höjden” står också på väggen vid Inremissionshemmet ingång i formen ”Gud allena äran.” Denna jul får vi också stämma in i lovsången med änglarna, herdarna och den världsvida kyrkan: ”Ära åt Gud i höjden och frid på jorden, bland människor som han älskar.”

Trots all osäkerhet inför det nya året, så behöver vi inte vara rädda. Gud har inte övergett den värld han har skapat, han sände oss Frälsaren, som har lovat vara med oss varje dag, intill tidens slut. Ängeln sade: ”Var inte rädda! Jag bär bud till er om en stor glädje för hela folket: Idag har en Frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias, Herren.” (Lukas 2)

44

Frid på jorden?

5.12.2020 H.S

Vi har just firat första advent, sjungit hosianna, tänt det första adventsljuset och börjat plocka fram julprydnaderna. Vi väntar på julen – glädjens och fridens högtid. Då Jesus red in i Jerusalem var det också feststämning. Han blev mottagen som en kung, som skulle fördriva fienden och ge dem fred. Men Jesus grät. Han visste att det blir ingen fred, i den bemärkelsen som folket förväntade. Därför att folket inte förstod vad verklig fred innebär. De förstod inte att han var fridens konung, som kom för att tjäna och ge sitt liv för världen, att han kom för att försona dem med Gud, dvs skapa fred mellan Gud och människan. De förstod inte att han kom för att ge dem nya hjärtan, där han skulle bo genom sin Ande och förvandla deras liv inifrån och ut. Människorna försökte skapa fred från fel ända.

Förstår vi vad verklig fred och frid är? Vet vi var vi hittar den friden? Eller börjar vi också (dagligen) i fel ända? Söker vi den i fel saker, där det inte finns någon verklig frid? Det här aktualiseras speciellt under julfirandet men också i vardagen. Var hittar vi en frid som finns kvar när julgranen kastats ut och julpyntet är nerplockat? Svaret är inte så långt borta. Han som är orsaken till att vi firar jul, han är vår frid!

”Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet. Och hans namn är: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig fader, Fridsfurste.” Jes 9

Kung David sjunger om detta i psalm 62: ”Endast hos Gud söker min själ sin ro, ty från honom kommer mitt hopp. Endast han är min klippa och min frälsning, min borg, jag ska inte vackla.”

Vi ber att vi själva och många andra skulle hitta den friden, inte bara under julen, men alla dagar.

PS. Det hebreiska ordet shalom översätts med både frid och fred på svenska. Ordet betyder egentligen en blandning av båda. Det handlar om en inre frid, ro, välbefinnande, helhet, samt välgång, fred och harmoni. Har du shalom i ditt liv?

Vi ber också om detta shalom för vårt land och vårt folk. God självständighetsdag tillönskas alla den 6 december!

Hosianna Davids Son!

Har du frågor, kommentarer? Tveka inte att ta kontakt: info@inremissionshemmet.org eller heisundstrom@outlook.com