Förbön

Har du ett böneämne som du vill att vi ska be för? Skicka epost, sms eller ring så kan vi be för ditt böneämne.
Alla förbönsämnen behandlas konfidentiellt.  Om du skickar in ett böneämne, nämn om det är ok att vi ber för böneämnet på våra möten då vi ber för allmänna böneämnen.
I annat fall ber vi för böneämnet i en liten bönegrupp.
Kontaktuppgifter