Penninginsamlingstillstånd

Tillståndsinnehavare

Luthersk Inremission rf

Beviljat av

Polisstyrelsen Lotteriförvaltning

Tillståndsnummer

RA/2020/574

Beviljad startdag

18.5.2020

Penninginsamlingskonto

FI84 5567 4120 0315 76, OKOYFIHH

Sökandes verksamhetssyfte

Föreningens ändamål att verka för väckelse och göra evangeliet känt.
För förverkligandet av sina syften bedrivar föreningen andlig och diakonal
verksamhet vid Luthersk Inremissions rf:s kursgård-rekreationscenter i Larsmo
(lnremissionshemmet). Föreningen bedrivar också evangelisationsarbete genom att
anordna bönemöten, mötesserier och andra andliga sammankomster vid
Inremissionshemmet och närregionen.
Föreningen skapar en god mötesplats med god service i en vilsam och helande miljö
med andliga förtecken för alla människor, men särskilt för de som ställts för
utmaningar i livets olika skeden, socialt och ekonomiskt.

Användningsändamål för de insamlade medlen

De insamlade medlen används för föreningens verksamhet som omfattar samlingar
kring ordet och bönen och lovsång, veckomässor, bibel- och bönedagar, öppen
bibelskola, personliga möten, lärjungagrupper, olika gemenskapsmåltider samt
retreater och läger i samarbete med olika församlingar och föreningar i kristen
verksamhet. Medlen används till att täcka personalkostnader och driftkostnader för
upprätthållandet av utrymmen vid Inremissionshemmet i Larsmo för att förverkliga
denna diakonala verksamhet.