Händelsekalender

Bönedagar 15-17.5

Rune Månsson m.fl. medverkar

Onsdag kl. 19 Kvällsmöte, Månsson, Boris Salo, barnprogram, servering

Torsdag  kl. 14.30 Kaffe, kl. 15 Bön, Månsson m.fl. kl. 17 Middag,

kl. 19 Kvällsmöte, Månsson, Margareta Norrgård, lovsång Eivor och Nisse Johansson, servering

Fredag  kl. 14.30 Kaffe, kl. 15 Bön, Månsson m.fl.  kl. 17 Middag,

kl. 19 Kvällsmöte, Månsson, Jonas Björkstrand, sång av Fiskarna, servering

Välkomna! Ingen förhandsanmälan till måltiderna.

Vårtalko vid Inremissionshemmet 21.5 kl. 18

Vi vårstädar på utsidan; räfsning, fönstertvätt etc.

Efteråt grillning och kaffe vid grillkåtan. (Hemmet bjuder!)

Välkommen med!

Bön och lovsång onsdagar kl. 18.30. Cafè kl 18

8.5 Peter Silfverberg

15.5 Rune Månsson (obs! kl. 19)

22.5 Erik Vikström

29.5 Jan-Erik Sandström, nattvard

Sommardagar 18-21.7

Carl-Erik Sahlberg m.fl.

Bönekurs med Boris Salo 27-29.9