Händelsekalender

Bön och lovsång onsdagar kl. 18.30. Cafè kl 18

27.3 Jan-Erik Sandström (nattvard)

3.4 Peter Silfverberg

10.4 Marko Mitronen

17.4 Påskmåltid

24.4 Ingen Bön och lovsång

8.5 Peter Silfverberg

 

Bibeldagar 23-24.3

”Daniels bok och vår tid”

Lö kl 16 Bibelstudium Stig-Olof Fernström,  lovsång och bön

kl 17.30 Middag

kl 19 Kvällsmöte, Fernström, Jonas Björkstrand, lovsång och bön, servering

Sö kl 15 Bibelstudium, Fernström, lovsång och bön

 

Påskmåltid onsdag 17.4

Resursdagar med Erik Vikström, Jan-Erik Sandström 25-27.4 Mera info: Resursdagar 25.4.-27.4.2019

Bibeldagar med Carl-Erik Sahlberg 18-21.7