Händelsekalender

Vi har paus med offentliga samlingar tillsvidare, pga coronapandemin.

 

Ta gärna kontakt om du vill samtala eller be med någon:

Jan-Erik och Marianne Sandström tfn 044 2930 081

Jonas och Christel Björkstrand tfn 050 3492 055

Heidi och Janne Sundström tfn 044 7766 080