Händelsekalender

Vi håller vi paus med verksamheten åtminstone till 31.10. (vi har gäster som bor här, men inga möten).

Vi är anträffbara via telefon:

Jonas Björkstrand, ordf. tfn 050 3492055, 

Heidi Sundström,  föreståndare, tfn 044 7766 080

Jan-Erik Sandström, viceordf.  tfn 044 2930081

Ta kontakt om du har frågor, vill samtala och/eller be med någon eller har något annat ärende.