Händelsekalender

Bön och lovsång

Onsdagar kl 18.30

18.9 Jonas Björkstrand

25.9 J-E Sandström, nattvard

Kyrkhelg i Karleby 13-15.9

Tema: Tills Han kommer

Huvudtalare: Hans Weichbrodt

Program: http://www.kyrkhelg.fi/

”Herre, lär oss att be” – Bönekurs med Boris Salo 27-29.9

Undervisning, gemenskap och tillämpning av bön under ledning av Boris Salo. Kursen börjar på fredag 27.9 kl. 17 och avslutas på söndag 29.9 kl. 14.
Anmälan bör göras senast 19 september 2019 till: info@inremissionshemmet.org eller per telefon 044 7766080. Kostnader: kost 60 €, logi 45 €, kursavgift 20 € + kursbok 15 €

Arrangörer: Inremissionshemmet, Förbundet Kyrkans Ungdom, Larsmo församling och Jakobstads svenska församling

Öppen Bibelskola med Yanit och Reuven Ross 18-27.10

Tema: Lärjunge idag

Vad betyder det att vara en Jesu lärjunge i vår tid? Hur ska vi möta de utmaningar som möter oss i framtiden? Hur kan vi betjäna andra i förbön?

Yanit och Reuven har bott över 30 år i Israel och Sydafrika. I Israel har de arbetat i församlingarna King of Kings Community i Jerusalem and Carmel Assembly i Haifa. Paret Ross har utarbetat  undervisningsmaterial om lärjungaskap, helande, andligt föräldraskap m.m och undervisat och hållit seminarier i många länder. Idag bor de i USA.

Preliminärt program

Fredag 18.10 kl 18.30 Lövhyddofest

Lördag 19.10 kl 10-15 Kvinnodag i Larsmo församlingshem. Tema: ”Rustad för denna tid”

kl 19 Lördagssamling i Larsmo församlingshem.

Sön 20.10 kl 14-17.30 Öppen Bibelskola, servering

Tis 22.10 kl 18.30-21 Öppen Bibelskola, servering

Ons 23.10 kl 18.30 -21 Öppen Bibelskola, servering

Tors 24.10 kl 19 Karasamling i Larsmo församlingshem. Tema: Kristen man idag?- utmaningar och möjligheter. Servering

Fre 25.10 kl 18.30-21 Öppen Bibelskola. Tema: Förbönstjänst, servering

Lör 26.10 kl 10-15 Öppen Bibelskola. Tema: Förbönstjänst, servering

Kl 19 Kvällsmöte, servering

Sön 27.10 kl 17 Fokus i FC,  Jakobstad

Ingen förhandsanmälan behövs. Endast till vissa måltider. Mera info kommer senare. Plats: Inremissionshemmet, om inget annat anges.

Ingen avgift. Kollekt uppbärs för att täcka omkostnaderna, samt avgift för ev. servering. Undervisningen tolkas från engelska till svenska.

Välkommen med!