Händelsekalender

Onsdag 12.8 kl. 18.30 Ordets och bönens kväll 

En kväll med undervisning, bön och lovsång. H & J Sundström, Boris Salo och Evelina Sundvik medverkar. Böneämnen kan skickas in på förhand via epost: info@inremissionshemmet.org,  tfn 044 77 66 080 eller skrivas på lappar under kvällen. 

Kollekt till Inremissionshemmets verksamhet och servering efter mötet. 

Välkommen med!

4-5.9 Öppen Bibelskola med Kenneth Witick

Tema: ”Rustad för vår tid”

Fredag

kl. 19 Kvällsmöte; Vårt barnaskap- ”Abba Fader”

Lördag

kl. 11 Vår tid och dess utmaningar

kl. 12.30 Lunch

kl. 13.30 Jesu återkomst

kl. 15 Kaffe

kl. 16 Den troendes hopp

kl. 17.30 Middag

kl. 19 Kvällsmöte; Tillkomme ditt rike

Alla tillfällen är öppna, ingen anmälan behövs. Kollekter uppbärs för att täcka kostnaderna för veckoslutet.

Meddela om du vill ha lunch och/eller middag, senast 1.9, per epost info@inremissiosnhemmet.org eller tfn 044 77 66 080. Meddela också ev. allergier. Finns också möjlighet till logi & frukost. 

Välkommen med!

Behöver du någon att samtala med, eller bönestöd, så kan du kontakta oss per tfn: 
Jonas Björkstrand, ordf, tfn 050 349 2055,
Heidi Sundström, föreståndare, tfn 044 7766 080