Händelsekalender

Under november-december har vi paus med den vanliga verksamheten pga renoveringar och corona…men vi samlas till Bön på söndagar kl. 18.

Välkommen med! 

Kommande program:

Öppen Bibelskola 29-30.1, Ingmar Rönn

Den planerade Bibelskolan med Anders Sjöberg (8-10.1) är uppskjuten till ett senare tillfälle pga coronapandemin.

Vi är anträffbara via telefon:

Jonas Björkstrand, ordf. tfn 050 3492055, 

Heidi Sundström,  föreståndare, tfn 044 7766 080

Jan-Erik Sandström, viceordf.  tfn 044 2930081

Ta kontakt om du har frågor, vill samtala och/eller be med någon eller har något ärende.