Händelsekalender

Drop – in  onsdag 9.9 kl. 18.30-20.30

Bön, samtal, fri samvaro, servering

Ordets och bönens kväll  onsdag 16.9 kl. 18.30

Sture Nyholm medv.

Veckomässa onsdag 30.9 kl. 18.30

Jan-Erik Sandström

Bönedagar 9-10.10

Kerstin Mitts m.fl.

Öppen Bibelskola 30-31.10

Ingmar Rönn