Händelsekalender

OBS! Vi tar paus med all verksamhet vid Inremissionshemmet fram till 13.4, i enlighet med regeringens nya direktiv.
Obs! Gäller också Lim:s vårmöte 28.3 och Öppen Bibelskola med Mats Nyholm i april.

Vi får istället be och studera Ordet hemma.

Behöver du någon att samtala med, eller bönestöd, så kan du kontakta oss per tfn eller epost:
Jonas Björkstrand, ordf, tfn 050 349 2055,
Heidi Sundström, föreståndare, tfn 044 7766 080

 

 

OBS! Öppen Bibelskola med Mats Nyholm inhiberad och skjuts upp till en senare tidpunkt.

Mats Nyholm är född 1977 och kommer från Västerås. Hans släkte kommer från Österbotten. Han blev kristen som sextonåring, prästvigdes 2001.  Han är gift med Camilla och tillsammans har de tre barn. Sedan början av 2018 är Mats Nyholm direktor i S:ta Clara församling i Stockholm.

Nyholm har skrivit två böcker som han kommer att undervisa från under sitt besök i nejden:  Dina relationer – till Gud, andra människor och dig själv,   samt boken Ta upp Davids slunga som handlar om att Kyrkan är  kallad att vara ett sjukhus, dit sårade kan vända sig för att få vård.  Men kyrkan är också en armè som har något och någon att slåss emot.