Händelsekalender

Bön och samtal

under sommaren, onsdagar kl. 19 i grillkåtan.

Sommardagar 18-21.7 med Carl-Erik Sahlberg

Torsdag 18.7

kl. 19  Kvällsmöte, Sahlberg, Boris Salo, sång med Fiskarna, servering

Fredag 19.7

Kl. 9.30-12 ”Att möta missbrukaren.” Sahlberg, paneldiskussion. Lunch: laxsoppa & kaffe 12 eur.  Anm. för lunch till  pia.pettersen@omsorg.fi, tel 044 9783892 Arr. Omsorg

Kl. 19 Kvällsmöte, Sahlberg, J-E Sandström, sång med Heidi Storbacka, barnprogram, servering

Kl. 21.30 Ungdomssamling vid Prästgården, Sahlberg

Lördag 20.7

Kl. 14 Bibelstudium, Sahlberg, servering

Kl. 16 ”I soffan” Vad livet med Herren lärt mig. Sahlberg, Boris Salo, möjlighet till frågor, barnprogram

Kl. 17.30 Middag

Kl. 19 Kvällsmöte, Sahlberg,  sång med Daniel och Marcus & Anna-Karin Johansson, barnprogram, servering

Söndag 21.7

Kl. 10 Högmässa i Larsmo kyrka, Sahlberg, Marko Sjöblom, sång Eivor och Nils Johansson

Kl. 12 Lunch vid Inremissionshemmet

Kl 14 Bön, Sahlberg

”Herre, lär oss att be” – Bönekurs med Boris Salo 27-29.9

Undervisning, gemenskap och tillämpning av bön under ledning av Boris Salo. Kursen börjar på fredag 27.9 kl. 17 och avslutas på söndag 29.9 kl. 14.
Anmälan bör göras senast 19 september 2019 till: info@inremissionshemmet.org eller per telefon 044 7766080.
Kostnader: kost 60 €, logi 45 €, kursavgift 20 € + kursbok 15 €
Välkommen!
Arrangörer: Inremissionshemmet, Förbundet Kyrkans Ungdom, Larsmo församling och Jakobstads svenska församling

Öppen Bibelskola med Yanit och Reuven Ross 18-27.10

Teman: Själavård och förbön, lärjungaskap och de yttersta tiderna etc.

Mera info kommer senare.