Händelsekalender

Bön och lovsång

Onsdagar kl 18.30. Servering efter samlingen.

20.11 Boris Salo

27.11 Jan -Erik Sandström, nattvard

4.12 Tommy Johansson

Luthersk Inremission r.f Höstmöte söndag 24.11

Luthersk Inremission r.f. håller Höstmöte söndag 24.11 kl. 16.30 vid Inremissionshemmet. Stadgeenliga ärenden; Styrelsen kompletteras, budget och verksamhetsplan för år 2020 m.m.

Vill du bli medlem i Luthersk Inremission? Kontakta oss så får du mera information. Se sidan Kontakt.

Kvällsmöte söndag 24.11 kl. 19

Stig-Olof Fernström medverkar. Tema: ”Varför kan inte Israel utrotas?”

Nya Lärjungagrupper startar tisdag 3.12 kl. 18.30!

Vill du vara med i en Lärjungagrupp där vi kan hjälpa varandra att växa i lärjungaskap? I en lärjungagrupp får vi lära oss mera om att vara en Jesu efterföljare, vi stöder varandra genom samtal och bön. Skilda grupper för män och kvinnor. Välkommen med! Ledare Heidi och Janne Sundström m.fl.

Öppen Bibelskola 3-5.1

”Kristendomens judiska rötter” Anders Sjöberg, Bibellärare,  författare, Sverige

Parweekend 7-9.2

”Investera i friskvård” Boris och Vivian Salo
Fredag kl 19 -söndag kl 13.
Avgifter: mat 60 euro/person
logi 45 euro/person. Kursavgift 25 eur/person. Anmälan till info@inremissionshemmet.org
uppge ev dieter samt om logi behövs eller ej.

Öppen Bibelskola 14-16.2

Stig-Olof Fernström

Öppen Bibelskola 3-5.4

Mats Nyholm, direktor i S:ta Clara kyrka, Stockholm