Händelsekalender

Bön och lovsång onsdagar kl. 18.30. Cafè kl 18

17.4 (stilla veckan) Ingen Bön och lovsång

24.4 Ingen Bön och lovsång (Resursdagar torsd-lö)

8.5 Peter Silfverberg

 

Resursdagar för tjänsten i Guds rike 25-27.4

Torsdag-lördag kl. 18-21

Upplägg

Kl. 18 Bibelstudium om ”vägen in i Bibelns värld,” Erik Vikström

Paus med servering

Efter pausen undervisning om ”vägen in i bönens värld,” Jan-Erik Sandström. Varje kväll medverkar en inbjuden gäst som kommentator

Teman och medverkande

Torsdag 25.4 

Tema: Vid kraftens källor

Medv. Vikström, Sandström, kommentator: Jonas Björkstrand

Fredag 26.4 

Tema: Vår tjänst för Herren

Medv. Vikström, Sandström, kommentator: Carola Salo-Back

Lördag 27.4 

Tema: Redskap i Guds hand

Medv. Vikström, Sandström, kommentator: Jan-Erik Nyman

 

Bönedagar 15-17.5

Rune Månsson m.fl. medverkar

Sommardagar 18-21.7

Carl-Erik Sahlberg m.fl.