Händelsekalender

Bön och lovsång

Onsdagar kl 18.30. Servering efter samlingen.

16.10 Boris Salo

23.10 Öppen Bibelskola, Yanit och Reuven Ross (USA)

30.10 Nattvard, J-E Sandström

Öppen Bibelskola med Yanit och Reuven Ross 18-27.10

Tema: Lärjunge idag

Vad betyder det att vara en Jesu lärjunge i vår tid? Hur ska vi möta de utmaningar som möter oss i framtiden? Hur kan vi betjäna andra i förbön?

Yanit och Reuven har bott över 30 år i Israel och Sydafrika. I Israel har de arbetat i församlingarna King of Kings Community i Jerusalem and Carmel Assembly i Haifa. Paret Ross har utarbetat  undervisningsmaterial om lärjungaskap, helande, andligt föräldraskap m.m och undervisat och hållit seminarier i många länder. Idag bor de i USA.

Program

Lördag 19.10 kl 10-15 Kvinnodag i Larsmo församlingshem. Yanit Ross medverkar. Tema: ”Rustad för denna tid”. Lunch och kaffe kostar 10€, ingen förhandsanmälan behövs. Kollekt uppbärs för täckande av kostnaderna. Välkomna kvinnor i alla åldrar!

kl 19 Lördagssamling i Larsmo församlingshem

Sön 20.10 kl 14-17.30 Öppen Bibelskola, servering

Tis 22.10 kl 18.30-21 Öppen Bibelskola, servering

Ons 23.10 kl 18.30 -21 Öppen Bibelskola, servering

Tors 24.10 kl 19 Karasamling i Larsmo församlingshem. Tema: Kristen man idag?- utmaningar och möjligheter. Servering

Fre 25.10 kl 18.30-21 Öppen Bibelskola. Tema: Förbönstjänst, servering

Lör 26.10 kl 10-15 Öppen Bibelskola. Tema: Förbönstjänst, servering

Kl 19 Kvällsmöte, servering

Sön 27.10 kl 17 Fokus i FC,  Jakobstad

Ingen förhandsanmälan behövs.  Plats: Inremissionshemmet, om inget annat anges.

Ingen avgift. Kollekt uppbärs för att täcka omkostnaderna, samt avgift för ev. servering. Undervisningen tolkas från engelska till svenska.

Välkommen med!

Öppen Bibelskola 3-5.1

Anders Sjöberg, präst, Bibellärare, författare, Sverige

Parweekend 7-9.2

Boris och Vivian Salo

Öppen Bibelskola 3-5.4

Mats Nyholm, direktor i S:ta Clara kyrka, Stockholm